Traktor Trail gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

Gysga düşündiriş:

1BZ-2.2 20pc gidrotehniki agyr ýükli diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1BZ-2.2 20pc gidrotehniki agyr ýükli diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.Goýlan pyçak gyrasy tekizligi ýere perpendikulýar we enjamyň öňe gidiş ugruna ofset burçunda sazlanyp bilner.Goýma bölegi öňe süýşýär, goýulýan bölegiň kesilen bölegi topraga kesilýär, ot köklerini we ekin galyndylaryny kesýär we toprak gerşini goýmak böleginiň konkaw üstünde belli bir beýiklikde hereket edip, soň bolsa süýşürýär.Bu disk ýassygy, ekin hasylyndan soň ýalpak ýer sürmek we soganlyk, ýazyň başynda topragyň çyglylygyny saklamak we ekilenden soň ezilen toprak ýaly işleýär.
Disk ýassygymyz: inedördül turbalary kebşirlemegiň häzirki ýokary tehnologiýasyny ulanmak, gurluşy gaty ýönekeý we berkligi we gidrawliki göteriji rezin tigir, amatly, amatly transport, kiçi aýlaw radiusy, ýokary derejeli gowulaşdyrmak dyrnagyň önümçilik netijeliligi, enjamlaryň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak.

Aýratynlyklary:

1. Diskiň mukdary: 20 sany.
2. Önümimiz ýokary iş netijeliligine we ornaşdyrmak üçin güýçli ukybyna eýedir.
3. Gaty topraga ýokary uýgunlaşyň.
4. Easyönekeý tehniki hyzmat, diňe özleriniň yzygiderli sanjym ýagyny işletmeli
5. Gidrawlik silindr we teker bilen ýolda ýöräp biler.
6. Disk pyçaklarynyň materialy 65Mn, HRC: 38-45.

Jikme-jik suratlar:

Nebit turbasynyň traktor bilen baglanyşygy:

Çarçuwaly gurnama (sazlap bolýan):

Silindr:

Arza:

Bu gidrawliki agyr diski, esasan ekin ekmezden ozal ekin galyndylaryny arassalamak, gaty we gowşak topragyň üstüni döwmek, ekin meýdanlaryndan soň samanlary ezmek we ýaýratmak, topragy çyglamak we basmak üçin ulanylýar.

Parametr:

Model 1BZ-2.2
Diskiň diametri (mm) 660 x 5
Agramy (kg) 1250
Iş giňligi (m) 2.2
Iş çuňlugy (sm) 180-200
Cleaneri arassalamak (sm) > 160
Iň ýokary iş burçy 23
Disk pyçagy 20
Gabat gelýän güýç (hp) 80

  • Öňki:
  • Indiki: