Kompaniýanyň tertibi

    “YUCHENG SANATÇYLYK KOMPANI .ASY” ÇäkliYUCHENG dürli ösen synag we önümçilik enjamlaryna eýedir.Pyýada traktorymyz, tiller önümlerimiz täze dizaýn, owadan görnüş, köp funksiýaly, ykjam ululyk, ýeňil agram, aňsat işlemek we ş.m. ýaly artykmaçlyklara eýedir. Pyýada traktor we tiller önümlerimiz dag depesi, çaý bagy, bag ýaly oba hojalygyna degişlidir. , gök önüm teplisasy we ş.m. Pyýada traktor we tiller önümleri, aýlanyş ekmek, otlamak we ekiş funksiýasyna düşünip bilýän dürli buraw gurallarymyz bilen birleşýär.YUCHENG ilki bilen hil we ynamly hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanýar, dilerler we daýhanlar üçin has oňat önümleri ösdürýär, bilelikde ajaýyp geljegi kabul edip bileris diýip umyt edýäris.Şandong YUÇENG SANATÇYLYK KOMPANI LASY ÇIMKLENDIRILEN .ÇUÇENG şäheriniň Şandong welaýatynda ýerleşýär, Şandong Hytaýyň demirgazygyndaky iň uly oba hojalygy tehnikasy önümçilik zolagydyr.Birnäçe ýyllap zähmet çekmekden we toplanmakdan soň “YUCHENG SANATÇYLYK KOMPANI LASY LIMITED” “Walking” traktorynda, tilleri ösdürip ýetişdiriji, benzin dwigateli, suw nasos toplumy, önümçilik zawodlarynda hünärmen lider bolýar. Kompaniýanyň Hytaýyň daşary söwda bölümi tarapyndan berlen doly import we eksport hukuklary; ISO9001- 9002 hil ulgamy şahadatnamasy;CCC hökmany önüm şahadatnamasy;Hytaýyň daşky gurşawy goramak bölümi tarapyndan berlen önüm şahadatnamasy. Kompaniýa ilkinji we hil taýdan hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanýan, dilerler we daýhanlar üçin has gowy önümleri ösdürip, ajaýyp geljegi bilelikde kabul ederis diýip umyt edýän köp patentine eýe.

Gyzgyn önümler