Oba hojalygy dökünleri we pestisidleri sepmek üçin pilotsyz uçar

Gysga düşündiriş:

A. A22 ösümlik gorag drony, AGR Intelligent tarapyndan iş tejribesi bilen birleşdirilen 20L ösümlik gorag pilotsyz uçarydyr.
B. A22, öň ýa-da arka pürküji burunlary üýtgedip bilýän, rotoryň turbulent akymynyň täsirini azaldyp, pürkmegiň nyşanyny gowulandyryp bilýän, T görnüşli basyş burunlaryna laýyk gelýän, akylly pürküji ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, üýtgeýän uniwersal burun interfeýs dizaýnyny kabul edýär. suwuk pestisidler.Bedeniň pestisidlere birikmek ähtimallygyny peseltmek, rotoryň aşaky basyş ýel meýdanynyň hyzmatdaşlygy bilen pestisidler hasylyň köklerine aralaşyp biler we gözegçilik has täsirli bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

A. A22 ösümlik gorag drony, AGR Intelligent tarapyndan iş tejribesi bilen birleşdirilen 20L ösümlik gorag pilotsyz uçarydyr.
B. A22, öň ýa-da arka pürküji burunlary üýtgedip bilýän, rotoryň turbulent akymynyň täsirini azaldyp, pürkmegiň nyşanyny gowulandyryp bilýän, T görnüşli basyş burunlaryna laýyk gelýän, akylly pürküji ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, üýtgeýän uniwersal burun interfeýs dizaýnyny kabul edýär. suwuk pestisidler.Bedeniň pestisidlere birikmek ähtimallygyny peseltmek, rotoryň aşaky basyş ýel meýdanynyň hyzmatdaşlygy bilen pestisidler hasylyň köklerine aralaşyp biler we gözegçilik has täsirli bolar.
C. Pürküji gözegçilik ulgamy, sepmek işiniň gözegçilik astynda bolmagy üçin, pürküji iş maglumatlaryna (akym tizligi, sepilen mukdar we ş.m.) hakyky wagtda gözegçilik edip biler.
D. Püsküriş akymy uçuş wagtynda öňünden kesgitlenip bilner.Uçuş tizliginiň we pürküji tizliginiň baglanyşyk dizaýny, pürkmegi has birmeňzeş we täsirli edýär.
E. Akylly ugurda we AB nokat ýolunda uçanda ulgam pilotsyz el bilen alandan soň püskürmegi bes eder, gaýta-gaýta sepmek netijesinde döreýän ýaramaz täsirlerden gaça durar.
F. Amatly plug-in gurluş gurluşy, pilotsyz uçaryň daşalmagy we işleýşi wagtynda batareýany ýa-da tanky çalyşmagy aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde iş netijeliligini ýokarlandyrýar we ajaýyp ulanyjy tejribesini getirýär.
G. Şowsuzlygy goramak mehanizmi uçuş amallarynyň howpsuzlygyny kepillendirýär

A22 pilotsyz uçaryň görnüşi we ululygy

surat001

A22 Ösümlikleri goramak pilotsyz uçar bölekleriniň ady

surat003

Uzakdan dolandyryş

surat005

Uzakdan dolandyryş düwmesiniň kesgitlemesi

surat007

Parametr:

Model A22 10-njy sorag A6
Bahalandyrylan kuwwat 20L 10L 6L
Iň ýokary mümkinçilik 22L 12L 6L
Uçýan wagt 10-15min
Doly ýüklenen aýlaw güýji (w) 5500 3600 2400
Arassa agram (kg) 19.6 15.1 9.6
Doly ýük götermek agramy (kg) 48.1 29.6 15.6
Spreý tizligi (m / s) 0-10
Uçýan radius (m) 1000
Iş meýdany (ga / sagat) 4-14ha 2.66-6.66ha 1.33-4ha
Flighteke uçuş amaly meýdany (15L / gektar) 1.4ha (15L / gektar) 0.66ha (15L / gektar) 0,4ha (15L / gektar)
Damjanyň ululygy (μm) 80-250 80-250 80-130
Akym derejesi (L / min) 1-8 1-4 1-2
Spreý giňligi (m) 3-8 3-6 2-3.5
Uzakdan dolandyryş aralygy (m) 2000
Uçýan beýiklik (m) 30 30 30
Batareýa 14S 22000mah 12S 16000mah 6S 6200mah
Zarýad beriş wagty (minut) 20min 30min 25min
FPV görnüşi Iki FPV (öňe we aşak) Iki FPV (öňe we aşak) FPV ugratmak
Gijeki görüş çyrasy
Uzakdan dolandyryş 5.5-inç ýokary ýagtylyk ekrany 5.5-inç ýokary ýagtylyk ekrany Ekransyz
Ingerleşiş tertibi RTK GPS GPS
Bedeniň ululygy (mm) 1140 * 1140 * 736 1140 * 1140 * 680 885 * 885 * 406
Gaplamak ölçegi (mm) 1200 * 530 * 970 650 * 880 * 750 970 * 970 * 300

  • Öňki:
  • Indiki: