16 hatar 24 hatar Bugdaý tohumy oba hojalygy traktory oturdyldy

Gysga düşündiriş:

2BFX seriýaly disk bugdaý ekýänler bugdaý ekmek (burawlamak) we tekiz ýerlerde we depe topraklarynda dökünlemek üçin amatlydyr.Bu görnüşli tohumçylar işlemek üçin dört tigirli we orta at güýji traktory bilen gabat gelýär.Lighteňil görnüşli goşa diskli açyk mekgejöwen sypalyny böleklere bölüp, meýdana gaýdýan meýdanda aňsatlyk bilen ýapyşyp biler.Müşderi ekin meýdanlarynda işlemek üçin tohum sepýän bolsa, diski açýanlar belgi görnüşli ýaplaryň ýerine bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

2BFX seriýaly disk bugdaý ekýänler bugdaý ekmek (burawlamak) we tekiz ýerlerde we depe topraklarynda dökünlemek üçin amatlydyr.Bu görnüşli tohumçylar işlemek üçin dört tigirli we orta at güýji traktory bilen gabat gelýär.Lighteňil görnüşli goşa diskli açyk mekgejöwen sypalyny böleklere bölüp, meýdana gaýdýan meýdanda aňsatlyk bilen ýapyşyp biler.Müşderi ekin meýdanlarynda işlemek üçin tohum sepýän bolsa, diski açýanlar belgi görnüşli ýaplaryň ýerine bolup biler.Ekiş çuňlugy we ekiş mukdary sazlanyp bilner.Bu görnüşli ekişler bir wagtyň özünde tekizlemek, sütükli gaýmak, tohum ekmek, dökünlemek, topragy örtmek we dag gerişleri edip biler. Disk açýanlar ýekeje disk açýan adamyň bogulmagy sebäpli ekişiň öňüni alyp bilýän bahar ýüzýän mehanizmini ulanýarlar.2BFX seriýaly tohumçylaryň her modeliniň ätiýaçlyk şaýlary güýçli umumylyga we çalyşmaga eýe.

Aýratynlyklary:

1. Iki diskli açar meýdanda aňsatlyk bilen süýşüp biler.
2. diski açýanlar, ekin meýdanlaryndaky kürek görnüşli ýaplaryň ýerine.
3. Ekiş çuňlugy we ekiş mukdary sazlanyp bilner.
4. Topragyň üstüni ekmek üçin tekizlenendigine göz ýetirmek üçin öň tarapda güýç tekizlemek, ýeriň deňligi üçin traktor teker yzlaryny aýyryň.
5. Bu enjam, dogralan baldakda we sapak meýdanynda we tekiz meýdanda bugdaý ekmek üçin amatlydyr. Operasiýa wagtynda ekin ekip, tohumlandyryp, rulony dökünläp, topragy örtüp, dik geriş gurup biler we ş.m.
6. Bugdaý ekiji bir wagtyň özünde ekip we dökün berip biler.

Konteýner ýüklemek Jikme-jiklikler:

surat ýüklemek
ýükleýji-tohumçy1
tohum sepmek3
ýükleýji tohum 2

Parametr:

Model 2BFX-12 2BFX-14 2BFX-16 2BFX-18 2BFX-22
Umumy ölçeg (mm) 1940x1550x950 2140x1550x950 2440x1550x1050 2740x1550x1050 3340x1550x1050
Iş giňligi (mm) 1740 1940 2240 2540 3140
Tohum çuňlugy (mm) 30-50
Agramy (kg) 230 280 340 380 480
Gabat gelýän güýç (hp) 20-25 25-35 40-60 70-80 80-120
Tohumlaryň we dökünleriň hatary 12 14 16 18 22
Esasy hatar aralygy (mm) 130-150 (sazlap bolýar)
Tohumlaryň netijeliligi (ga / sag) 3.7-5.9 4.4-6.6 5.1-7.3 5.9-8.1 7.3-8.8

  • Öňki:
  • Indiki: