3 nokat oturdylan orta geçiriş Europeanewropaly stil traktorly aýlaw tiller

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1GNK seriýaly aýlaw tiller has galyň çarçuwany we has uly dişli gutyny kabul edýär;has güýçli 3 nokat urulmagyna göz ýetirmek üçin panel düwmesini hem kabul edýäris.Europeanewropa bazary üçin ýörite.
Bu aýlaw tiller çygly we gurak ýerlerde ulanylyp bilner.Şeýle hem, gant şugundyryny ýok etmek üçin iň amatly usuldyr.Kökleri topraga bölýär we garyşdyrýar we topraga dökün ýaly edýär.Universalhliumumy 3 nokat baglanyşygy bolan aýlaw tiller 20-90 at güýji oba hojalyk traktorlaryna laýyk gelýär.
1GNK seriýaly aýlaw tiller gury meýdanda we çyg meýdanynda işläp biler, bu köp wagt, zähmet we pul tygşytlaýar.

Aýratynlyklary:

1.Gearbox demir guýmakdan ýasalýar.Maddy öndürijilik has gowudyr.Aňsat däl.
2. Üýtgedilen gurluş has ýerlikli, baglanyşyk has ygtybarly.
3. Aşaky asma oturgyç plastinkasy berkidilýär, asma plastinkanyň görnüşi deformasiýa etmek aňsat däl.
4.Göçüriji dartyş güýji el bilen düzedilmegini talap edýär, ýönekeý we ygtybarly bolýar.
5. Arka päsgelçilik, palçygyň has netijeliliginiň öňüni almak üçin iki gapdal plastinka goşýar.
6. Gapdal zynjyrly disk.
7. Polat sandykda gaplanan.
8.OEM kabul ederlikli.
9. Müşderileriň islegine görä reňk.

Jikme-jik suratlar:

Gapdal enjamlar:

Pyçaklar:

Orta geçiriş, orta dişli guty:

Parametr:

Model Işlemekini

(sm)

Bladesgysgyç (rpm) Sanofpyçaklarsaýlap biler) Tillingçuňlugy

(sm)

Gurnalan güýç

(hp)

Arassaagramy (kg) Jemiagramy (kg) Bukjaululygy: (sm * sm * sm)
1GNK-120 120 210 24 36 8-15 25-30 175 210 145 * 73 * 73
1GNK-130 130 210 28 42 8-15 30-35 185 220 155 * 73 * 73
1GNK-140 140 210 28 42 8-15 30-35 200 235 165 * 73 * 73
1GNK-150 150 210 32 48 8-15 35-40 210 250 175 * 73 * 73
1GNK-160 160 210 32 48 8-15 40-45 240 290 185 * 73 * 73
1GNK-170 170 210 36 54 8-15 45-50 260 315 195 * 73 * 73
1GNK-180 180 210 36 54 8-15 50-55 290 350 205 * 73 * 73
1GNK-200 200 210 40 60 8-15 60-75 335 375 225 * 73 * 73
1GNK-230 230 210 44 64 8-15 70-95 370 420 255 * 73 * 73

  • Öňki:
  • Indiki: