Oba hojalygynda traktor oturdylan eňňit sürüm paý paýy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Gumly ýerlerde gury ýer ekerançylygy üçin amatly 1L seriýaly sürgi doly togtadylýar.Simpleönekeý gurluşyň aýratynlyklary, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazony, gowy iş hili, döwülen toprak örtüginiň oňat öndürijiligi, çygly çukur we ş.m. .Esasy parametrlere görä, ony 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölmek hem mümkin.
Paý paýy gurluşykda ykjam we ulanylyşy boýunça köp taraply, ekin meýdanlarynda toprakly we çägeli topraklara laýyk bolup biler.Iň oňat iş, derejeli ýer we ş.m. goýup, topraga garşy garşylyk 0,6-0,9 kg / cm2.Ekin sürenden soň, ýerüsti tekiz we oňat tokly we mulç bilen dar bolýar.
Eňek sürüsini sazlamak aňsat, ýönekeý gurluşy bilen, şeýle hem gowy iş netijeliligine eýe.Oweriň giň spesifikasiýasy bar, sürüm paýynyň giňligi 20 sm, 25 sm, 30 sm we 35 sm bolup biler.Hardokary gatylyk bilen, sürüm paýynyň materialy 65Mn bahar polatdyr, iş çuňlugyny çäklendiriji tigir bilen sazlap bilersiňiz.
Oweriň ähli ätiýaçlyk şaýlaryny öndürip we üpjün edip bileris, müşderiler käbir zyýanlary amatly bolanda paýy çalşyp bilerler.

Aýratynlyklary:

1. Üç nokat 4 WD traktor bilen oturdyldy.
2. Umuman paýyň mukdary dürli iş islegini kanagatlandyryp biljek 2,3,4 we 5 bolup biler.
3.Serowyň paýy 65Mn bahar polat, gaty gaty we daşlara garşy gaty kyn.

Jikme-jik suratlar:

Çuňlugy çäklendiriji tigir:

Traktor bilen baglanyşyk:

Parametr:

30 seriýaly sütük:

Model

1L-330

1L-430

1L-530

Iş giňligi (mm)

1050

1400

1700

Iş çuňlugy (mm)

280-350

No.ok.Of paý

3

4

5

Agramy (kg)

280

430

560

Baglanyşyk

  Üç nokat oturdyldy

Gabat geldi Kuwwat (hp)

50-75

80-100

100

35 seriýaly sütük:

Model

1L-335

1L-435

1L-535

1L-635

Iş giňligi (mm)

1050

1400

1700

2100

Iş çuňlugy (mm)

280-350

No.ok.Of paý

3

4

5

6

Agramy (kg)

280

430

560

613

Baglanyşyk

  Üç nokat oturdyldy

Gabat geldi Kuwwat (hp)

50-75

80-100

100

120


  • Öňki:
  • Indiki: