Oba hojalygynda traktor oturdylan paý paýy ulanylýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Üç nokatly oturdylan ekin meýdany, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly.Oweriň ýönekeý gurluşy, tekiz ýeri, gowy iş netijeliligi, döwülen toprak örtüginiň ajaýyp öndürijiligi, uly uýgunlaşma aralygy, ownuk çyglylyk we ş.m. aýratynlyklary bar.Owerini adaty görnüşli sürgi, süýüm görnüşli sürgi (1LF) diýip bölmek mümkin.Esasy parametrlere görä, 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.
Iň oňat iş öndürýär, derejeli ýer galdyrýar we ş.m. Ekin meýdanlarynda toprak we çägeli topraklar üçin amatly, topraga garşylygy: 0.6-0.9kg / cm2.Iň oňat iş öndürýär, derejäni galdyrýar we ş.m. Slow gurluşykda hem ykjam we ulanylyşda köp taraply.Owinger süreninden soň, oňat süýräp, eriş bilen dar bolýar we ýerüsti tekiz bolýar.
Ekin meýdanynyň spesifikasiýasynyň giň gerimi bar, sürüm paýynyň ini 20 sm, 25 sm, 30 sm we 35 sm bolup biler.Ower paýynyň materialy 65Mn bahar polat, material Hytaýyň iň gowy polat kompaniýalary bolan Lingyuan we Anshan polat kompaniýasyndan.Iş çuňlugyny çäklendiriji tigir bilen sazlap bolýar.
Oweriň ähli ätiýaçlyk şaýlaryny öndürip bileris, esasanam paý, müşderiler käbir zyýanlar bolan halatynda paýy çalşyp bilerler.

Aýratynlyklary:

1. 4WD traktor bilen gurlan üç nokat.
2.Singeke paýly işiň giňligi 25 sm, köplenç paýyň mukdary 2,3,4 we 5 bolup biler, bu iş giňligi 500mm, 750mm, 1000mm we 1250mm bolup, dürli iş islegini kanagatlandyryp biler.
3.Serowyň paýy 65Mn bahar polat, gaty gaty we daşlara garşy gaty kyn.

Jikme-jik suratlar:

Çuňlugy çäklendiriji tigir:

Oweriň arka tarapy:

Oweriň yzky tarapy:

Traktor bilen baglanyşyk:

Parametr:

Model

1L-225

1L-325

1L-425

1L-525

Iş giňligi (mm)

500

750

1000

1250

Iş çuňlugy (mm)

200-250

No.ok.Of paý

2

3

4

5

Agramy (kg)

25

35-45

50-60

60-70

Baglanyşyk

  Üç nokat oturdyldy


  • Öňki:
  • Indiki: