• Qualityokary hilli Oba hojalygy traktory 3 nokat oturdylan ekerançylyk güýji 500L Tank pürküji

  Qualityokary hilli Oba hojalygy traktory 3 nokat oturdylan ekerançylyk güýji 500L Tank pürküji

  Bum pürküjiler gury ýerlerde we tüwi meýdanlarynda ulanylýar.Gowy öndürijilik we ýokary netijelilik.Pürküji esasan bugdaý, mekgejöwen, tüwi, soýa, pagta, temmäki, gant şugundyry we ýorunja ýaly ekinleriň we zyýankeşleriň sepmek işini çözmäge bagyşlanýar.Çeýe we işlemek üçin amatly we ýokary netijeliligi bolan uly meýdan ekinlerini netijeli sepip biler.

 • Oba hojalygy traktorlary pürküji 3 nokat baglanyşyk 400L 500L 600L 700L Boom pürküji traktor yzly-yzyna spreý

  Oba hojalygy traktorlary pürküji 3 nokat baglanyşyk 400L 500L 600L 700L Boom pürküji traktor yzly-yzyna spreý

  Oba hojalygyna pürküji, suwuklygy dargatmak üçin belli bir basyşy ulanýan bir görnüş.Bu pürküji enjamlaryň bir görnüşidir.Oba hojalygy, lukmançylyk we beýleki ulanyşlara bölünýär (oba hojalygy ýaly).

 • Fermer pürküji maşyn 3 nokat çişiriji pürküji

  Fermer pürküji maşyn 3 nokat çişiriji pürküji

  3W seriýaly pürküji, noýba, mekgejöwen, pagta, däne ekiji üçin derman sepmek üçin amatlydyr.Şeýle hem gazon, miweler, gök önümler, ýol ýakasyndaky agaçlar üçin.Kuwwaty 200L-1000L, pürküji giňligi 12-100 at güýji traktor bilen 6m-12m bolup biler.

 • Zawod gönüden-göni satuw 700L highokary hasyl üçin oba hojalygynyň özi hereketlendirýän pürküji

  Zawod gönüden-göni satuw 700L highokary hasyl üçin oba hojalygynyň özi hereketlendirýän pürküji

  Önümiň jikme-jiklikleri Ulanylyşy: Ulanylýan pudaklar: Sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Spreý görnüşi: Diametri:: agdaýy: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo gidiş-barlag: Oba hojalygy Kanada, Angliýa, Angliýa Ştatlar, Fransiýa, Germaniýa, Filippinler, Indoneziýa Şandong, Hytaý Hususy nasos 1 dýuým Täze 1 ýyllyk hyzmat ömri Täze önüm 2020 Esasy komponentleriň kepillendirilen kepilligi: Esasy komponentler: Agramy: Model: Reňk: spra ...
 • Oba hojalygy traktoryna pürküji oturdyldy

  Oba hojalygy traktoryna pürküji oturdyldy

  Boom pürküji traktor bilen bilelikde himiki gerbisidleri, pestisidleri ýa-da dökünleri we ş.m. sepmek üçin ulanylýar, kuwwaty 200-1200L, pürküjiniň ini 12-120hp traktor bilen 6m-12m bolup biler.Esasan topragy bejermek, gerbisidleri nahallamak we bugdaý, soýa, mekgejöwen, tüwi, pagta, kartoşka we beýleki ekinlere, otlar, otlar, bag gülleri we beýleki ösümliklere zyýan berijilerden goramak üçin ulanylýar.Mundan başga-da, giň pürküji golf meýdançalarynda, futbol meýdançalarynda we giň meýdanda insektisid sepilmegini talap edýän beýleki otluk ýerlerde ulanylýar.