Biz bilen habarlaşyň

Salgysy

333, Hytaýyň Şandong welaýaty, ingingdao şäheri, Jinhua ýoly

Telefon

+ 86-15666671904

Whatsapp

+ 86-15666671904

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?