Fermer traktorynyň aýlawly tiller oba hojalygy üçin maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Hytaýyň Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýän “Yucheng Industry Company Limited”, ferma tehnikasynyň dizaýny, ösüşi we önümçiligi bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we eksportçydyr.

Orta dişli geçirijili 1GQN seriýaly aýlaw tiller, 12-120 at güýji traktor bilen gurnalyp bilner.Işläninden soň toprakdaky tigir yzlaryny görüp bilmeris.Aýlanýan tilleriň hili gowy we işleýşi gaty gowy.Gury ýer we çyg meýdanlary üçin amatly.Wagt, zähmet we pul tygşytlap biler we ş.m.

Aýlanýan tillerdäki ätiýaçlyk şaýlaryň hemmesi, mysal üçin pyçaklar, dişli guty we dişli enjamlar özümiz öndürýäris, şonuň üçin bölekleri çalyşmak müşderiler üçin örän amatly.
Mundan başga-da, gapdal dişli guty aýlanýan tiller öndürip bileris we müşderiniň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä öndürip bileris, OEM-i goldarys.

Aýratynlyklary:

1. Howa ösdürip ýetişdirmek we baglar, azyk meýdanlary we beýleki ekin meýdanlary üçin toprak garyşdyrmak üçin amatly;
2. 90 ~ 300 sm ululykda;
3.Units 25-50 HP traktorlarynda netijeli işleýär (tilleriň ululygyna baglylykda)
4.1GQN aýlanýan topraklar subkompakt traktorlary üçin dogry ölçegde bolup, tohum ekmek üçin topraga çenli işlenip düzülendir.

Jikme-jik suratlar:

Baglanyş görnüşi: Üç nokat oturdyldy

Paket: Demir çarçuwasy ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

Parametr:

Model

1GQN

-100

1GQN

-120

1GQN

-125

1GQN

-140

1GQN

-150

1GQN

-160

1GQN

-180

1GQN

-200

1GQN

-220

1GQN

-250

1GQN

-300

Iş giňligi(mm)

1000

1200

1250

1400

1500

1600

1800

2000

2200

2500

3000

Işlemek

çuňlugy

(mm)

guryýer

80-140

120-180

160-180

suwýer

100-160

140-200

160-200

No.ok.(kompýuter)

22

26

26

30

34

38

50

54

58

62

66

Agramy (kg)

200

215

220

230

240

250

415

420

460

480

540

Baglanyşyk

Üç nokat oturdyldy

Gabat gelýän güýç(hp)

12

-20

15

-18

18

-20

20

-25

25

-30

30

-40

50

-55

55

-75

60

-80

75

-100

80

-120

 


  • Öňki:
  • Indiki: