• Göni hereketlendiriji ösdürip ýetişdirijini ulanyp, dürli ösümlikleri kesmek üçin amatly tüwi kesiji

  Göni hereketlendiriji ösdürip ýetişdirijini ulanyp, dürli ösümlikleri kesmek üçin amatly tüwi kesiji

  Önümiň jikme-jiklikleri: Programma: Iş giňligi (mm): Maşynyň görnüşi: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Esasy satuw nokatlary: Kepillik: Marketing görnüşi . : Esasy kepillik ...
 • Hytaý fermasy kiçi hatar kartoşka gazýan zawodyň göni satuwyny amala aşyrýar

  Hytaý fermasy kiçi hatar kartoşka gazýan zawodyň göni satuwyny amala aşyrýar

  Önümiň jikme-jiklikleri: Programma: Setirleriň sany: hatar aralygy (mm): Iş giňligi (mm): Traktor güýji (HP): Maşynyň görnüşi: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W) * H. Custöriteleşdirilen 1530 * 909 * 893mm 146 KG CE aňsat ...
 • Qualityokary hilli 8hp dizel hereketlendirijisi 4GL-120 pyýada kombaýn

  Qualityokary hilli 8hp dizel hereketlendirijisi 4GL-120 pyýada kombaýn

  Önümiň jikme-jiklikleri: Programma: Setirleriň sany: Iş giňligi (mm): Maşyn görnüşi: Görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Şahadatnama: Esasy satuw nokatlary: kepillik: Marketing görnüşi: Wideo gidiş-barlag: Maşyn synag hasabaty: Täze tüwi, mekgejöwen, bugdaý 4 1200 mm Hasyl ýygnaýjy kiçi hasyl ýygnaýjy däne hasyly Şandong, Hytaý omöriteleşdirilen uzak ömri 1 ýyllyk täze önüm 2020 Esasy komponentleriň kepillendirilen kepilligi: Esasy komponentler: Ulanylýan pudaklar: Ady: Funksiýa: En ...
 • kartoşka ýygýan kartoşka gazýan käşir hasylynyň bahasy

  kartoşka ýygýan kartoşka gazýan käşir hasylynyň bahasy

  Önümiň jikme-jiklikleri: Täze programma: Kartoşka, käşir, nohut iş giňligi (mm): 1200 mm Maşyn görnüşi: Hasyl ýygnaýjynyň görnüşi: Mini Hasyl sürüjisiniň görnüşi: Dişli sürüjiniň ulanylyşy: Kartoş ýygýan ýeri: Şandong, Hytaý Marka ady: omöriteleşdirilen agram . .
 • Gowy bahaly pad mini mini kombaýn / mini paddy

  Gowy bahaly pad mini mini kombaýn / mini paddy

  Çalt jikme-jiklikler: agdaýy: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Täze kombinat hasylynyň dişli sürüjisi Kassava hasyly Şandong, Hytaý 2380 * 1350 * 1480mm 260kg kepillik : Satuwdan soň hyzmat berilýär: Programma: Ady: Reňk: Üpjünçilik ukyby: Gaplamak we eltip bermek: Port: Gurşun wagty: 1 ýyl Daşary ýurtda hyzmat merkezi bar Tüwi mini kombaýn çig tüwi hasyly Gyzyl 1200 toplum / aýda demir çarçuwaly gaplama ingingdao 10- 20 GÜN Önüm ...
 • 2021 highokary netijelilik pes zyýan derejesi Benzin / Dizel dwigateli konus ýygnaýjy mekgejöwen ýygnaýjy mekgejöwen ýygýanlar

  2021 highokary netijelilik pes zyýan derejesi Benzin / Dizel dwigateli konus ýygnaýjy mekgejöwen ýygnaýjy mekgejöwen ýygýanlar

  Önümiň jikme-jiklikleri: Programma: Setirleriň sany: Iş giňligi (mm): Maşyn görnüşi: Görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Esasy satuw nokatlary: Kepillik: Marketing Görnüşi: Täze mekgejöwen 1 500 mm mekgejöwen hasyly ýygnaýjy mekgejöwen hasyly Şandong, Hytaý özleşdirilen 210x85x124cm 260 KG ce Productokary öndürijilik 3 aý Täze önüm 2020 Wideo barlagy: Maşyn synag hasabaty: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler: sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Programma üpjünçiligi. ..
 • Sarymsak ýygnaýjy awtomatiki kombaýn kiçi görnüşli sarymsak ýygnaýjy Traktor öň sarymsak ýygnaýjy

  Sarymsak ýygnaýjy awtomatiki kombaýn kiçi görnüşli sarymsak ýygnaýjy Traktor öň sarymsak ýygnaýjy

  Haryt jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Esasy satuw nokatlary: Kepillik: Sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Täze Mini Hasylçy Öň guşagy Sarymsak ýygnaýjy Şandong, Hytaý özleşdirilen 1750 * 1350 * 900 MM 200 KG ceokary öndürijilik 1 ýyl Hiç biri ulanylmaýan pudaklar: Kepillik hyzmatyndan soň: Serviceerli hyzmat Locationerleşýän ýeri: Satuwdan soňky hyzmat berilýär: Programma: Baglanyşyk: Iş çuňlugy: Iş giňligi: Gabat gelýän güýç: Iş netijeliligi :. ..
 • Günorta afrika üçin nohut ýygnaýjy Sarymsak gazmak üçin satylýar

  Günorta afrika üçin nohut ýygnaýjy Sarymsak gazmak üçin satylýar

  Önümiň jikme-jiklikleri: Programma: Setirleriň sany: hatar aralygy (mm): Iş giňligi (mm): Traktor güýji (HP): Maşynyň görnüşi: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W) * H. * 1900 * 1100mm 820 KG ISO90001 Pokary P ...
 • Awtomat sogan, sarymsak kartoşka käşir ýygýan maşyn

  Awtomat sogan, sarymsak kartoşka käşir ýygýan maşyn

  Esasy maglumat: agdaýy: Programma: Setirleriň sany: Iş giňligi (mm): Maşyn görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Esasy satuw nokatlary: Kepillik: Marketing görnüşi: Wideo çykýan gözden geçirmek: Täze kartoşka, käşir 1 900 mm kartoşka ýygýan Kartoş hasyly Jiangsu, Hytaý 1820 * 1200 * 900mm 260kg ýokary öndürijilik 1 ýyllyk täze önüm 2020 üpjün edilen enjam synag hasabaty: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler: sergi otagy Locationerleşýän pudaklar: Önüm ...
 • CE 4U-130 iki hatar kartoşka sarymsak käşir mini kombaýnyny subut etdi

  CE 4U-130 iki hatar kartoşka sarymsak käşir mini kombaýnyny subut etdi

  Esasy maglumat: agdaýy: Programma: Setirleriň sany: Iş giňligi (mm): Maşynyň görnüşi: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Esasy satuw nokatlary: Kepillik: Marketing görnüşi: Wideo çykýan-gözden geçiriş: Maşyn synag hasabaty: Täze kartoşka 2 1300 mm Hasyl ýygnaýjy Mini hasyl ýygnaýjy dişli sürüjisi Kartoşka hasyly Şandong, Hytaý ýöriteleşdirilen 1400 * 1500 * 1000mm 320 KG ce Uzyn hyzmat ömri 1 ýyl Täze önüm 2020 üpjün edilen kepillik esasy komponentleri: ...
 • Tüwi ýygýan gant şugundyrynyň kombinatynyň bahasy

  Tüwi ýygýan gant şugundyrynyň kombinatynyň bahasy

  Esasy maglumat: agdaýy: Görnüşi: Sürüjiniň görnüşi: Ulanylyşy: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Şahadatnama: Täze kombinat hasylynyň dişli sürüjisi däne hasyly Şandong, Hytaý özleşdirilen 4900x2890x2700mm 230kg kepillik: Satuwdan soň Hyzmat üpjün edilýär: Programma: Reňk: Üpjünçilik ukyby: Gaplamak we eltip bermek: Port: Gurşun wagty: Bir ýyllyk daşary ýurt hyzmat merkezi elýeterli däne hasyly gyzyl 1200 aýda / aýda agaç gutusy Çingdao 5-10 gün Önümleriň beýany Enjamyň ýönekeý ...