• 2020-nji ýylyň gyzgyn satuwy Oba hojalygynyň bahar çig maly satylýar

  2020-nji ýylyň gyzgyn satuwy Oba hojalygynyň bahar çig maly satylýar

  Bu enjam goşa bahar dartyş enjamyny kabul edýär

  päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolanda bökmäge mümkinçilik berýän we

  üstlerinden soň çalt işe gaýdyp geliň

 • Oba hojalygy traktory Trailol gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

  Oba hojalygy traktory Trailol gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1BZ seriýaly gidrawliki ofset agyr diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.Goýlan pyçak gyrasy tekizligi ýere perpendikulýar we enjamyň öňe gidiş ugruna ofset burçunda sazlanyp bilner.Goýma bölegi öňe süýşýär, goýulýan bölegiň kesilen gyrasy topraga kesilýär, ot köklerini we ekin galyndylaryny kesýär we toprak gerşini konus boýunça herekete getirýär ...
 • Traktor Trail gidrawlik agyr ýükli diski arrow ferma enjamlary

  Traktor Trail gidrawlik agyr ýükli diski arrow ferma enjamlary

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1BZ-3.0 28pc gidrawliki agyr diski, esasanam gaty toprak üçin çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.Goýlan pyçak gyrasy tekizligi ýere perpendikulýar we enjamyň öňe gidiş ugruna ofset burçunda sazlanyp bilner.Goýmak bölegi öňe süýşýär, goýulýan bölegiň kesilen bölegi topraga kesilýär, ot köklerini we ekin galyndylaryny kesýär we toprak gerşini tertipleýär ...
 • Oba hojalygy tehnikasy enjamlary üçin birleşdirilen toprak işleýän maşyn

  Oba hojalygy tehnikasy enjamlary üçin birleşdirilen toprak işleýän maşyn

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Güýç görnüşi: Maşyn görnüşi: Kepillik: Ulanylýan ýeri: Marka ady: Agramy: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo gidiş-barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Täze ferma ösdürip ýetişdiriji dizel Ekerançy 1 ýyllyk ferma / bag Şandong, Hytaý Hususylaşdyrylan 150 KG köpugurly adaty önüm bilen üpjün edilen 6 aýlyk esasy komponentler: Ulanylýan pudaklar: Sergi zaly Locationerleşýän ýeri: Önümiň ady: Iş giňligi: Programma: iş giňligi: Wor ...
 • Fermer ösdürip ýetişdiriji ýokary netijelilik Dört tigirli traktorly oturdylan sürük

  Fermer ösdürip ýetişdiriji ýokary netijelilik Dört tigirli traktorly oturdylan sürük

  Otly sürük dört tigirli traktorly sürükdir.Köp samanly we baldakly we baldaklary meýdana gaýdyp gelen ferma has amatly, topragy saklamak we çekmek aňsat däl.Topragyň aýlanmagy bilen sürtülme güýji pes, tükenen netijeliligi pes, şonuň üçin onuň täsiri has ýokary we tükenen ýag sürüm paýyndan az.

 • CE şahadatnamasy, Kanada we ABŞ üçin traktor traktor kiçi arka satuwy

  CE şahadatnamasy, Kanada we ABŞ üçin traktor traktor kiçi arka satuwy

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Esasy komponentler: Ulanylýan senagatlar: Täze tigirli traktor 4WD 100HP ferma traktor traktor gidrawlik ce Customöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly täze önüm 2020 üpjün edilen 2 ýyl motor, nasos, dişli guty, hereketlendiriji, dişli, göteriji önümçilik ...
 • Oba hojalygynda traktor oturdylan paý paýy ulanylýar

  Oba hojalygynda traktor oturdylan paý paýy ulanylýar

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1L seriýaly sürgi, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.Sütük ...
 • Qualityokary hilli ekerançylyk ýerleri sürýän gidrawliki tersine öwrüliş

  Qualityokary hilli ekerançylyk ýerleri sürýän gidrawliki tersine öwrüliş

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1L seriýaly sürgi, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.Sütük ...
 • Traktor Trail gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

  Traktor Trail gidrawliki agyr ýük diskini ýapýar

  1BZ-2.2 20pc gidrawliki ofset agyr ýükli diski çekiş ekerançylyk ýörelgesine esaslanýar.Konkaw diskleriň toplumy iş bölegi hökmünde ulanylýar.

 • Traktor oturdylan ýeňil nobatdaky diski

  Traktor oturdylan ýeňil nobatdaky diski

  Bu garşylykly ýeňil diski, Rumyniýa, Bolgariýa, Serbiýa we beýleki günorta Europeanewropa ýurtlary üçin ýörite işlenip düzüldi we daşary ýurt tehnologiýalary bilen bilelikde işlenip düzüldi.Asyl üç oturdylan ýeňil nobatdaky diskden tapawutlylykda, bu disk ýassygy traktoryň ikitaraplaýyn çekişini ýok edip biler.

 • Oba hojalygynda traktor oturdylan ekin sürýär

  Oba hojalygynda traktor oturdylan ekin sürýär

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1L seriýaly sürgi, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.Sütük ...
 • Oba hojalygynda traktor oturdylan eňňit sürüm paý paýy

  Oba hojalygynda traktor oturdylan eňňit sürüm paý paýy

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1L seriýaly sürgi, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.Sütük ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3