• CE şahadatnamasy, Kanada we ABŞ üçin traktor traktor kiçi arka satuwy

  CE şahadatnamasy, Kanada we ABŞ üçin traktor traktor kiçi arka satuwy

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Esasy komponentler: Ulanylýan senagatlar: Täze tigirli traktor 4WD 100HP ferma traktor traktor gidrawlik ce Customöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly täze önüm 2020 üpjün edilen 2 ýyl motor, nasos, dişli guty, hereketlendiriji, dişli, göteriji önümçilik ...
 • Oba hojalygy Towble Awstraliýada / EUB / Kanada / ABŞ / Çilide traktor satmak üçin arka goşundy

  Oba hojalygy Towble Awstraliýada / EUB / Kanada / ABŞ / Çilide traktor satmak üçin arka goşundy

  Önümiň jikme-jiklikleri Ulanylýan pudaklar: Sergi zaly Locationerleşýän ýeri: Wideo gidýän barlag: Maşyn synag hasabaty: Marketing görnüşi: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler:: agdaýy: Programma: Gelip çykan ýeri: Marka ady: Ölçegi (L * W * H): Agramy: Fermerler, gazuw, çukur gazmak, arassalamak Hiç hili üpjün edilmedik gyzgyn önüm 2019 1 ýyllyk dişli guty, nasos täze gazuw şandong, Hytaý ýöriteleşdirilen 2250 * 850 * 2000 360 KG Aýratynlyklary: kepillik: Esasy satuw nokatlary: Ady: PTO: Reňk: Ulanyş: Backhoe geçirmek: Manua ...
 • 1 çelekde 4 (TZ02D) ferma traktorynyň öňdäki ýük göterijisi

  1 çelekde 4 (TZ02D) ferma traktorynyň öňdäki ýük göterijisi

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Täze tigirli traktor 4WD 60HP Fermer traktory traktor gidrawlik ce Customöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly täze önüm 2020 üpjün edilen 1 ýyllyk esasy komponentler: Dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Agramy: Satuwdan soňky hyzmat ...
 • Qualityokary hilli!CE Buldozer Crawler Traktorlary Kiçijik dozer pyçagy (TT150)

  Qualityokary hilli!CE Buldozer Crawler Traktorlary Kiçijik dozer pyçagy (TT150)

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Täze tigirli traktor 4WD 60HP Fermer traktory traktor gidrawlik ce Customöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly täze önüm 2020 üpjün edilen 1 ýyllyk esasy komponentler: Dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Sergi otagy Locationerleşýän ýeri: Agramy: Satuwdan soňky hyzmat ...
 • 3 nokat oturdylan orta geçiriş Europeanewropaly stil traktorly aýlaw tiller

  3 nokat oturdylan orta geçiriş Europeanewropaly stil traktorly aýlaw tiller

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1GNK seriýaly aýlaw tiller has galyň çarçuwany we has uly dişli gutyny kabul edýär;has güýçli 3 nokat urulmagyna göz ýetirmek üçin panel düwmesini hem kabul edýäris.Europeanewropa bazary üçin ýörite.Bu aýlaw tiller çygly we gurak ýerlerde ulanylyp bilner.Şeýle hem, gant şugundyryny ýok etmek üçin iň amatly usuldyr.Kökleri topraga bölýär we garyşdyrýar we topraga dökün ýaly edýär.Universalhliumumy 3 nokat baglanyşygy bolan aýlaw tiller 20-90 at güýji oba hojalyk traktorlaryna laýyk gelýär.1GNK seriýaly aýlaw ...
 • Oba hojalygynda traktor oturdylan ekin sürýär

  Oba hojalygynda traktor oturdylan ekin sürýär

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1L seriýaly sürük, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin amatly doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.Sütük ...
 • Traktor ýeňil nobatdaky diski oturdyldy

  Traktor ýeňil nobatdaky diski oturdyldy

  1BQX-1.1 12pc disk pyçaklary ýeňil nobatdaky diski, esasan ekerançylykdan ozal samanlary aýyrmak, ýerüsti gatylaşmak, saman kesmek we meýdana gaýdyp gelmek, ekerançylykdan soň topragy ezmek, topragy tekizlemek we çyglylygy tygşytlamak we ş.m. ulanylýar. ýetişen ýerlerde toprak sürmek üçin.Dökülenden soň ýeriň üstü tekiz we toprak boş we döwülýär.Agyr ýelmeşýän we ot-çöp meýdanlaryna güýçli uýgunlaşýar.

 • Traktor 16 sany ýeňil ýeňil diskli armatura oturdyldy

  Traktor 16 sany ýeňil ýeňil diskli armatura oturdyldy

  1BQX-1.5 16 dýuýmlyk ýeňil diskli armatura, esasan ekerançylykdan öň samanlary aýyrmak, ýerüsti gatylaşmak, saman kesmek we meýdana gaýdyp gelmek, ekerançylykdan soň topragy ezmek, topragy tekizlemek we çyglylygy tygşytlamak we ş.m. ulanylýar. ýetişen ýerlerde toprak sürmek üçin sürmek.Dökülenden soň ýeriň üstü tekiz we toprak boş we döwülýär.Agyr ýelmeşýän we ot-çöp meýdanlaryna güýçli uýgunlaşýar.

 • Traktor 1BQX-1.7, 1BQX-2.0 we 1BQX-2.2 ýeňil nobatdaky diski oturdyldy

  Traktor 1BQX-1.7, 1BQX-2.0 we 1BQX-2.2 ýeňil nobatdaky diski oturdyldy

  1BQX-1.7, 1BQX-2.0 we 1BQX-2.2 ýeňil nobatdaky diski 25-45 at güýji traktorlara gabat gelýär, baglanyşyk görnüşi üç nokatly.Olar, esasan, ekerançylykdan ozal samanlary aýyrmak, ýerüsti gatylaşmak, saman kesmek we meýdana gaýdyp gelmek, ekerançylykdan soň topragy ezmek, topragy tekizlemek we çyglylygy tygşytlamak üçin ulanylýar we kämillik ýaşyna ýeten toprak sürmek üçin ýer çalşyp biler.Dökülenden soň ýeriň üstü tekiz we toprak boş we döwülýär.Agyr ýelmeşýän we ot-çöp meýdanlaryna güýçli uýgunlaşýar.

 • Traktor orta wezipe diski oturdyldy

  Traktor orta wezipe diski oturdyldy

  1BJX seriýaly orta diski, esasan ekin ekmezden ozal ekin galyndylaryny arassalamak, gatylaşdyrylan topragy döwmek we kesilen samany topraga gaýtarmak üçin ulanylýar, şeýle hem ekin ekilenden soň topragy ýykyp we ýerini tekizläp biler.

 • Oba hojalygy enjamlary 60HP traktor satylýar 3Z-80 Model goşa diskli awtoulag enjamy

  Oba hojalygy enjamlary 60HP traktor satylýar 3Z-80 Model goşa diskli awtoulag enjamy

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Kuwwat görnüşi: Maşyn görnüşi: Kepillik: Ulanylan ýeri: Marka ady: Agramy: Ölçegi: Ölçegi (L * W * H): Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synagy hasabaty: Wideo çykýan barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Täze ferma ösdürip ýetişdiriji dizel ösdürip ýetişdiriji 1 ýyllyk ekin meýdanlary, Şandong, Hytaý oba hojalygy 280 kg 1830x1560x1010mm ýokary öndürijilikli täze önüm 2021 elýeterli däl 2 ýyllyk esasy komponentler: Ulanylýan pudaklar: sergi zaly ...
 • kiçi ferma traktor sürýän maşyn oba hojalygyna ýer sürýän maşyn 1 alyjy

  kiçi ferma traktor sürýän maşyn oba hojalygyna ýer sürýän maşyn 1 alyjy

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Güýç görnüşi: Maşyn görnüşi: Kepillik: Ulanylýan ýeri: Marka ady: Agramy: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo gidiş-barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Täze ferma ösdürip ýetişdiriji dizel Ekerançy 1 ýyllyk ferma / bag Şandong, Hytaý Hususylaşdyrylan 150 KG köpugurly adaty önüm bilen üpjün edilen 6 aýlyk esasy komponentler: Ulanylýan pudaklar: Sergi zaly Locationerleşýän ýeri: Önümiň ady: Iş giňligi: Programma: iş giňligi: Wor ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3