Traktor oturdylan ýeňil nobatdaky diski

Gysga düşündiriş:

Bu garşylykly ýeňil diski, Rumyniýa, Bolgariýa, Serbiýa we beýleki günorta Europeanewropa ýurtlary üçin ýörite işlenip düzüldi we daşary ýurt tehnologiýalary bilen bilelikde işlenip düzüldi.Asyl üç oturdylan ýeňil nobatdaky diskden tapawutlylykda, bu diski traktoryň iki taraplaýyn çekilmegini ýok edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Bu garşylykly ýeňil diski, Rumyniýa, Bolgariýa, Serbiýa we beýleki günorta Europeanewropa ýurtlary üçin ýörite işlenip düzüldi we daşary ýurt tehnologiýalary bilen bilelikde işlenip düzüldi.Asyl üç oturdylan ýeňil nobatdaky diskden tapawutlylykda, bu diski traktoryň iki taraplaýyn çekilmegini ýok edip biler.
Lightagtylyk garşylygy, esasan, ekin ekmezden ozal ekin galyndylaryny arassalamak, gaty topragy döwmek we dogralan samany topraga gaýtarmak üçin ulanylýar, ekin ekilenden soň topragy taýýarlamak, topragy gowşatmak, topragy birleşdirmek we topragy birleşdirmek üçin ulanylýar. dökün we ýeňil toprak meýdanyndaky ösümlikleriň samanlaryny arassalamak.Bu disk ýabany topragy ezmek ukyby bilen, ekin meýdanlaryndan soň giňden ulanylýar.Oňaýly gurluş, dyrmaşmak üçin güýçli ukyp, çydamly, ulanmak aňsat we ş.m.
Disk armaturasynda ulanylýan disk pyçaklary ýokary dartyşly, ýylylyk bilen bejerilen kesilen diskler bilen, gurluşy gulplama enjamy bilen aňsat sazlamak bilen, her topar ýeňil ýagly hammam podşipnikleri bilen.

Aýratynlyklary:

1. lighteňil disk armaturasy, 460 x 3mm ululykdaky disk pyçaklary, uzynlygy 200mm, inedördül ok 28 x 28mm.
2. Bu traktor ofset diski 12-100 at güýji bolan traktor üçin amatly.
3. Kesilen arrow diskiniň materialy 65Mn bahar polat, has güýçli, HRC 38-48.
4. Güýçli we çydamly rulman.
5. Obýektleri arassalamak üçin her disk pyçagy üçin gyryjyny sazlaň.
6. Iş çuňlugy erkin sazlanyp bilner.

Jikme-jiklikler:

Aşakdaky ýaly çarçuwanyň iki görnüşi bar:

Görnüş 1:

çarçuwa görnüşi

Görnüş 2:

çarçuwa görnüşi

Parametr:

Model 1BQDX-1.25 1BQDX-1.6 1BQDX-2.0 1BQDX-2.3 1BQDX-2.65 1BQDX-3.0
Iş giňligi (mm) 1250 1600 2000 2300 2650 3000
Iş çuňlugy (mm) 50-150
Disk ýok. 16 20 24 28 32 36
Dia x galyňlygy (mm) 460mm x 3mm
Agramy (kg) 330 390 460 560 600 650
Baglanyşyk Üç nokatly baglanyşyk
Gabat gelýän güýç (hp) 35-40 40-45 50-60 60-75 75-85 85-100

  • Öňki:
  • Indiki: