• Qualityokary hilli köp funksiýaly 15hp 18hp 20hp traktorlar 2 Tigirli el traktory / güýçlendiriji

  Qualityokary hilli köp funksiýaly 15hp 18hp 20hp traktorlar 2 Tigirli el traktory / güýçlendiriji

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Esasy komponentler: Täze pyýada traktor 2WD 18HP ferma traktor dişli sürüjisi Şandong, Hytaý 1 ýyllyk hyzmat ömri Täze önüm 2020 üpjün edilen 1 ýyllyk podşipnik, hereketlendiriji, dişli, dişli guty, motor, nasos, başgalar, basyş gämisi, PLC ulanylýar Senagat ...
 • Oba hojalygy üçin enjamlar, 20hp dizel fermasynda aýlawly ekerançylyk maşynlary bilen hereket edýän traktorlar

  Oba hojalygy üçin enjamlar, 20hp dizel fermasynda aýlawly ekerançylyk maşynlary bilen hereket edýän traktorlar

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Esasy komponentler: Täze pyýada traktor 2WD 20HP ferma traktory Disel ISO9001 Şandong ýok, Hytaý 1 ýyllyk ýokary öndürijilik: Täze önüm 2021 üpjün edilen 1 ýyllyk motor, basyş gämisi, dişli, dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Agramy: s. ..
 • 15hp 18hp her dürli sürgi bilen traktor

  15hp 18hp her dürli sürgi bilen traktor

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Güýji: Görnüşi: Tigir: Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Model belgisi: Täze 5.9kw-15kw pyýada traktor 2WD ferma traktor dişli sürüjisi ISO9001 omöriteleşdirilen WT gelip çykan ýeri: Satuwdan soňky hyzmat berilýär: gaplamak : eltip bermek: Üpjünçilik ukyby gaplamak we eltip bermek üçin gaplama maglumatlary Portuň gurşun wagty: BIZIOD ÖNÜMLERimiz Şandong, Hytaý inersenerleri daşary ýurt kontrplak gutusy we demir çarçuwasy 10-15 gün 10000 Aýlyk agaç guty, demir çarçuwasy ...
 • Iň arzan bahasy 20hp mini iki tigirli hereketlendiriji traktor

  Iň arzan bahasy 20hp mini iki tigirli hereketlendiriji traktor

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: coreadro kepilligi komponentleri: Esasy komponentler: Dwigatel markasy: Täze pyýada traktor, ýeke silindr, gorizontal 2WD 20HP ferma traktor guşak sürüjisi SX Şandong, Hytaý 1 ýyllyk ýokary öndürijilikli täze önüm 2020 üpjün edilen 1 ýyllyk dişli guty, hereketlendiriji ýöriteleşdirilen önümçilik pudaklary ...
 • 151 şassi ýöreýän traktor Oturgyçly göçme tiller, kiçi oba hojalygy el aýlaýjy maşyn

  151 şassi ýöreýän traktor Oturgyçly göçme tiller, kiçi oba hojalygy el aýlaýjy maşyn

  Haryt jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Kuwwat görnüşi: Maşyn görnüşi: Kepillik: Gelip çykan ýeri: Agramy: Ölçegi (L * W * H): Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Täze ferma ösdürip ýetişdiriji dizel Rotary Tiller 1 ýyl Şandong, Hytaý 260 KG 2300 * 900 * 1200 Beýleki üpjün edilen wideo çykarmak aňsat: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler: ulanylýan pudaklar: sergi zaly Locationerleşýän ýeri: Satuwdan soň hyzmat berilýär: Kepillik hyzmatyndan soň: Serviceerli hyzmat Locationerleşýän ýeri: Şahadatnama: Su. ..
 • 2 tigirli ýöreýän traktor el traktory

  2 tigirli ýöreýän traktor el traktory

  Önümiň tanyşdyrylyşy: 1GNK seriýaly aýlaw tiller has galyň çarçuwany we has uly dişli gutyny kabul edýär;has güýçli 3 nokat urulmagyna göz ýetirmek üçin panel düwmesini hem kabul edýäris.Europeanewropa bazary üçin ýörite.Bu aýlaw tiller çygly we gurak ýerlerde ulanylyp bilner.Şeýle hem, gant şugundyryny ýok etmek üçin iň amatly usuldyr.Kökleri topraga bölýär we garyşdyrýar we topraga dökün ýaly edýär.Universalhliumumy 3 nokat baglanyşygy bolan aýlaw tiller 20-90 at güýji oba hojalyk traktorlaryna laýyk gelýär.1GNK seriýaly aýlaw ...
 • Çykdajyly Hytaý bahalaryny ösdürip ýetişdirýänler 15hp 18hp 20hp iki tigirli kiçi pyýada traktorlary satýarlar

  Çykdajyly Hytaý bahalaryny ösdürip ýetişdirýänler 15hp 18hp 20hp iki tigirli kiçi pyýada traktorlary satýarlar

  Önüm jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy Komponentler: Dwigatel markasy: Täze tigirli traktor 2 15HP / 18HP / 20HP Fermer traktorly dişli sürüjisi Şandong, Hytaý .
 • 18hp Iki tigirli ferma pyýada traktor 25hp kiçi traktorlar Iki tigirli traktor sürýär

  18hp Iki tigirli ferma pyýada traktor 25hp kiçi traktorlar Iki tigirli traktor sürýär

  Önüm jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy komponentler: Dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Täze tigirli traktor 2WD 12HP bag traktory / ferma traktory El bilen işlemek ýa-da ýöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly adaty önüm, 6 aýlyk nasos, dişli guty, motor başga adam ...
 • Oba hojalygy üçin enjamlar, 20hp dizel fermasynda aýlawly ekerançylyk maşynlary bilen hereket edýän traktorlar

  Oba hojalygy üçin enjamlar, 20hp dizel fermasynda aýlawly ekerançylyk maşynlary bilen hereket edýän traktorlar

  Önümiň jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Marka ady: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy Komponentler: Täze pyýada traktor 2WD 20HP ferma traktory Disel ISO9001 omöriteleşdirilen Şandong, Hytaý 1 ýyllyk ýokary öndürijilik bilen üpjün edilen 1 ýyllyk motor, basyş gämisi, dişli, göteriji dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Satuwdan soňky hyzmat berilýär: Tigir bazasy: ...
 • Çykdajyly Hytaý bahalaryny ösdürip ýetişdirýänler 15hp 18hp 20hp iki tigirli kiçi pyýada traktorlary satýarlar

  Çykdajyly Hytaý bahalaryny ösdürip ýetişdirýänler 15hp 18hp 20hp iki tigirli kiçi pyýada traktorlary satýarlar

  Önüm jikme-jiklikleri: agdaýy: Görnüşi: Tigir boýunça: Bahalandyrylan güýç (HP): Ulanylyşy: Sürüjiniň görnüşi: Şahadatnama: Gelip çykan ýeri: Kepillik: Esasy satuw nokatlary: Marketing görnüşi: Maşyn synag hasabaty: Wideo çykýan barlag: Esasy komponentleriň kepilligi: Esasy Komponentler: Dwigatel markasy: Ulanylýan pudaklar: Täze tigirli traktor 2 15HP / 18HP / 20HP Fermer traktorly dişli sürüjisi Şandong, Hytaý 1 ýyllyk köpugurly beýleki üpjün edilen 1 ýyllyk dwigateli Bada myhmanhanalary, gurluşyk materiallary dükanlary, önümçilik zawody, fermalar, öý ...