Oba hojalygynda traktor oturdylan ekin sürýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1L seriýaly sürük, çägeli topraklarda gury ýer ekerançylygy üçin doly asylan sürükdir.Simpleönekeý gurluşyň, ekerançylyk üçin uly uýgunlaşma diapazonynyň, işiň hiliniň, tekiz ýeriniň, döwülen topragyň örtüginiň gowy ýerine ýetirilişiniň, ownuk çyglylygyň we ş.m. aýratynlyklary bar.Esasan esasy parametrlere görä kesgitli görnüşli sürgi, flip görnüşli sürgi (1LF), 20 seriýa, 25 seriýa, 30 seriýa, 35 seriýa bölünip bilner.
Eňek sürümi topraga garşy garşylyk üçin amatly: 0,6-0,9 kg / cm2.Iň oňat iş öndürýär, derejeli ýer we ş.m. galdyrýar. Paý paýy ekilýän ýerlerde toýun ýa-da çägeli toprak üçin amatlydyr.Gurluşykda ykjam we amaly taýdan köp taraply.Ekin sürenden soň, ýerüsti tekiz we oňat tokly we mulç bilen dar bolýar.
Eňňit sürgi ýönekeý gurluşly we sazlamak aňsat, ýöne oňat netijeliligi bar.Bu sürgüniň spesifikasiýasynyň giň gerimi bar, sürüm paýynyň ini 20 sm, 25 sm, 30 sm we 35 sm bolup biler.Ower paýynyň materialy 65Mn bahar polatdyr, bu gaty kyn.Iş çuňlugyny çäklendiriji tigir bilen sazlap bolýar.
Oweriň ähli ätiýaçlyk şaýlaryny, esasanam paýy üpjün edip bileris, özümiz öndürýäris, müşderiler käbir zyýan çekenlerinde paýy çalşyp bilerler.

Aýratynlyklary:

1. 4 WD traktor bilen üç nokat baglanyşygy.
2. Umuman paýyň mukdary 2,3,4 we 5 bolup biler, bu bolsa dürli islegi kanagatlandyryp biler.
3.Serowyň paýy 65Mn bahar polat, material Hytaýyň iň gowy polat kompaniýalary bolan Lingyuan we Anshan polat kompaniýasyndan.Gaty gaty we daşlara garşy gaty kyn.

Jikme-jik suratlar:

Çuňlugy çäklendiriji tigir:

Traktor bilen baglanyşyk:

Parametr:

Model

1L-220

1L-320

1L-420

1L-520

Iş giňligi (mm)

400

600

800

1000

Iş çuňlugy (mm)

180-250

No.ok.Of paý

2

3

4

5

Agramy (kg)

60

100

155

180

Baglanyşyk

  Üç nokat oturdyldy


  • Öňki:
  • Indiki: